SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0921 - Teoria i Tècnica de la Ràdio i la Televisió

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

TEMARI DE L'ASSIGNATURABLOC I. El medi radiofònic.Tema 1. Història de la ràdio

1.1. Introducció

1.2. Inicis de la ràdio a Espanya (1939-1951)

1.3. L'època daurada de la ràdio (1951-1962)

1.4. El sorgiment de la ràdio tematitzada (1962-1975)

1.5. La ràdio digitalTema 2. Llenguatge radiofònic

2.1. La ràdio com a mitjà d'expressió

2.2. El missatge sonor en la ràdio

2.3. Plans radiofònics

2.4. Muntatge radiofònic

2.5. Guió radiofònic
Tema 3. Gèneres i formats radiofònics

3.1. Introducció al concepte de gènere

3.2. Tipus de gèneres radiofònics
 

 

Tema 4. Els models de ràdio.

4.1. Models generalista i temàtic

4.2. Models públic i privat

4.3. Model convergent

 

 

Tema 5. El mercat radiofònic

5.1. L'oferta de la ràdio: informació i radiofórmula

5.2. La demanda del mercat radiofònic a Espanya

5.3. La indústria radiofònica
 

 

 

BLOC II. El medi televisiu.


Tema 6. Història de la televisió

6.1. Prehistòria de la televisió

6.2. Etapes de desenvolupament

6.3. Digitalització de la televisió
 

 

Tema 7. Llenguatge televisiu

7.1. Característiques del mitjà

7.2. Composició de la imatge

7.3. Tipus de pla

7.4. Elements de continuïtat de la imatge

7.5. El discurs televisiuTema 8. Gèneres i formats televisius

8.1. Tipus de gèneres televisius

8.2. La publicitat i els formats televisius

 

Tema 9. Els models de televisió.

9.1. Models generalista i temàtic

9.2. Models públic i privat

9.3. Model convergent

 

 

Tema 10. El mercat televisiu

10.1. La composició de l'oferta: cadenes i productores

10.2. El mercat segons l'accés: satèl·lit, obert, cable

10.3. Demanda televisiva: audiència

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16