SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0920 - Narrativa Audiovisual

Curs 2 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA

Jose Antonio Palao Errando

Castellà: TEORIA 1

Tutories
PROBLEMES

Jordi Revert Gomis

Valencià: PROBLEMES 2

Tutories

Jose Antonio Palao Errando

Castellà: PROBLEMES 1

Tutories
SEMINARI

Jordi Revert Gomis

Valencià: SEMINARI 1

Tutories