SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0916 - Tecnologia de la Comunicació

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de teoria


Tema 1. Acústica


Tema 2. Micròfons


Tema 3. Taules de mescles


Tema 4. Processadors d'efectes


Tema 5. Registre de la imatge electrònica


Tema 6. Codificació del color


Tema 7. La qualitat de la llum


Tema 8. El procés de la televisió.


Tema 9. Tractament del senyal


Tema 10. Emissió de radiofreqüències


Tema 11. Digitalització del senyal de vídeo


Temari de pràctiques


Tema 1. Ús de gravadores i micròfons


Tema 2. Ús de taules de mescles al LabCOM


Tema 3. Programari d'edició de so. Adobe Audition


Tema 4. Ús de càmera ENG


Tema 5. Nocions bàsiques d'il·luminació.


Tema 6. Programari d'edició de vídeo. Adobe Premiere


Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16