SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0915 - Models de Representació Cinematogràfica

Curs 2 - Semestre 1

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA

Vicente José Benet Ferrando

Castellà 83,33 % Valencià 16,67 %: TEORIA 1

Tutories
PROBLEMES

Griselda Vilar Sastre

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: PROBLEMES 1,2

Tutories
SEMINARI

Vicente José Benet Ferrando

Castellà: SEMINARI 1

Tutories

Griselda Vilar Sastre

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: SEMINARI 1

Tutories
TUTORIES

Vicente José Benet Ferrando

Castellà 50,00 % Valencià 50,00 %: TUTORIES 1

Tutories