SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

CA0911 - Teoria i Tècnica de la Fotografia

Curs 1 - Semestre 2

Professorat i llengües docents

Grup A
TEORIA

Marta Martín Núñez

Castellà: TEORIA 1

Tutories
LABORATORI

José Antonio Aguilar García

Castellà: LABORATORI 1,2,3

Tutories
SEMINARI

Marta Martín Núñez

Castellà: SEMINARI 1

Tutories

José Antonio Aguilar García

Castellà: SEMINARI 1

Tutories
TUTORIES

José Antonio Aguilar García

Castellà: TUTORIES 2,4,1,3

Tutories
AVALUACIÓ