Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0939 - Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

PROGRAMA ANALÍTIC 


PART I. Elements bàsics de la gestió de la qualitat 

TEMA 1 . Fonaments de la gestió de la qualitat 
1. Introducció 
2. Els distints conceptes de qualitat 
3. Els diversos enfocaments de la qualitat: l'evolució 
4. Les dimensions de la qualitat 
5. L'economia de la qualitat: millores resultants de la implantació 
6. Lectures i casos pràctics 

Tema 2. El concepte i model de gestió de la qualitat de servei 
1. Introducció 
2. Les dimensions de la qualitat de servei 
3. Els models de gestió de la qualitat de servei 
4. Els instruments de mesurament de la qualitat de servei 
5. Lectures i casos pràctics 

Tema 3. Principis de la gestió de la qualitat total 
1. Introducció 
2. Els nivells d'anàlisis de la gestió de la qualitat: els principis i pràctiques 
3. Les característiques de la gestió de la qualitat total 
4. Models de referència en la introducció de la gestió de la qualitat 
5. Etapes en la implantació d'un sistema de gestió de la qualitat. La naturalesa del canvi 
6. Lectures i casos pràctics 


PART II. Els models de referència per a la implantació de la gestió de la qualitat 

TEMA 4. El model EFQM d'excel·lència 
1. Introducció 
2. El model EFQM d'excel·lència: origen i conceptes fonamentals 
3. Contingut dels criteris del model 
4. L'autoavaluació: el mesurament de la gestió de la qualitat segons el model EFQM 
5. Lectures i casos pràctics 

Tema 5 . Les normatives de gestió de la qualitat 
1. Introducció 
2. Normalització i certificació 
3. Les normes ISO 9000/2000: origen i principis 
4. Requisits i documentació de la norma ISO 9001 
5. Fases i elements de la implantació de la norma ISO 9001 
6. L'autoavaluació: el mesurament de la gestió de la qualitat segons les normes ISO 9000 
7. Les normes ICTE: origen, principis i estructura 
8. L'autoavaluació: el mesurament de la gestió de la qualitat segons les normes ICTE 
9. Lectures i casos pràctics