Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0939 - Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

25%

Resolució de casos

25%

Examen oral

10%

Criteris de superació

Per a un adequat seguiment i superació del curs és necessària l'assistència a classe durant tot el semestre, en particular, la inclusió de l'alumnat en un equip de treball que s'encarregarà de la resolució de les activitats pràctiques/casos (25%), l'elaboració del treball final de les memòries de pràctiques (40%) i l'exposició oral (10%) d'aquest. Addicionalment, de manera individual, l'alumnat ha de realitzar un examen escrit que suposa el 25% restant de la nota final. No s'hi exigeix ​​un mínim en cadascun d'aquests quatre apartats per a superar l'assignatura, es realitza la mitjana ponderada dels quatre. Aquesta valoració mitjana ha de ser superior a 5 punts perquè l'assignatura es considere aprovada. Finalment, es requereix realitzar l'examen escrit perquè l'alumnat es considere presentat.

Els seminaris s'avaluaran en funció de la realització d'un comentari sobre les lectures proposades i la seua nota s'incorporarà en l'anterior apartat de "resolució de les activitats pràctiques/casos". A excepció de la resolució de les activitats pràctiques/casos (25% de la nota final), la resta de proves (el valor en conjunt de la qual és el 75% de la nota final) seran recuperables en la segona convocatòria per mitjà d'un examen final sobre el programa complet de l'assignatura.