Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0927 - Dret del Treball

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics

L'ensenyament teòric consistirà en l'exposició per part del professorat del contingut del programa a través de la classe magistral, amb la participació activa de l'alumnat, dirigida a l'adquisició per part d'aquest dels coneixements teòrics necessaris per a aconseguir les competències assenyalades. En aquest sentit, es fomentarà el debat i el plantejament de qüestions, en relació amb el tema objecte d'explicació. És convenient que l'alumnat haja realitzat una aproximació prèvia al tema a tractar. A aquests efectes, es recomana a l'alumnat l'ús d'algun dels manuals i de la legislació pertinent que apareixen en l'apartat corresponent als recursos bibliogràfics. Amb caràcter previ a la classe, es proporcionarà el corresponent material de suport a través de l'Aula Virtual. Aquest material facilita l'alumnat el seguiment de l'explicació teòrica que s'efectua durant les classes, sense que puga considerar-se que substitueix els manuals i la legislació actualitzada recomanada en els recursos bibliogràfics per a l'estudi de l'assignatura.

 Ensenyaments pràctics

Consisteix en la resolució de supòsits i exercicis on l'alumnat, a través de les qüestions reals que se li presenten, haurà d'aplicar les competències adquirides en les classes teòriques per a la seua resolució. L'alumnat haurà de buscar una solució degudament raonada, utilitzant-hi els recursos necessaris en cada cas: legislació, jurisprudència, convenis col·lectius, etc. Es tracta, en definitiva, de l'anàlisi de situacions conflictives extretes normalment de la realitat, en les quals l'alumnat haurà de buscar una solució mitjançant l'aplicació de la normativa aplicable. Aquestes tasques (individuals o en grup) permeten l'alumnat el contacte amb problemes reals i potencien la recerca d'una solució davant el problema jurídic presentat, alhora que realitza una tasca de recerca i de selecció de la diversitat normativa integradora del sistema de fonts d'aquesta àrea de coneixement.

Seminaris

Consisteixen en l'assistència a les exposicions dutes a terme per persones expertes en matèries concretes objecte d'estudi al llarg del semestre, i, amb posterioritat, elaborar resums i extreure'n les conseqüències sobre el tema corresponent. Les dates efectives de realització s'han de comunicar en el seu moment, amb la deguda antelació. També poden dedicar-se a jornades de presentació de treballs voluntaris realitzats per l'alumnat.

 Tutories

S'efectuarà el seguiment de les activitats proposades i se suggeriran metodologies per a la seua realització. Es resoldran els dubtes que se li puguen presentar a l'alumnat en el seu desenvolupament.