Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0904 - Principis d'Economia (Economia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

Es considerarà presentat a l'assignatura, aquell alumne o alumna que haja realitzat l'examen escrit.

 

Per a superar l'assignatura és necessari:

1r Haver superat l'examen escrit, el qual constarà de qüestions teoricopràctiques impartides durant el curs.

2n  Haver superat totes les pràctiques individuals i/o de grup que es requerisquen durant el curs, i haver-les entregat en els terminis que el professorat indique.

El 60% de la nota final (6 punts) correspon a l'examen escrit, el 30% de la nota final (3 punts) a les pràctiques requerides durant el curs i un 10% (1 punt) a l'avaluació contínua realitzada durant el curs.

L'assignatura es considera aprovada quan la nota final siga igual o superior a 5 punts.

Per a això, és necessari que l'alumnat obtinga, com a mínim, 3 punts en la prova d'examen escrit i 1,50 punts de les pràctiques.

No superar de l'examen escrit suposa el suspens de l'assignatura, independentment de les qualificacions de les pràctiques i l'avaluació contínua.

L'alumne o l'alumna que no entregue totes les pràctiques i/o no participe en l'avaluació contínua podrà obtenir, com a màxim, la qualificació de 6 punts en l'assignatura.