SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Professorat

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Cabedo Mas, Alberto

Professor Titular d'Universitat

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Moliner Miravet, María Lidón

Professora Contractada Doctora

Dep. de Filosofia i Sociologia

Comins Mingol, Irene

Professora Contractada Doctora

París Albert, Sonia

Professora Contractada Doctora

Dep. de Ciències de la Comunicació

Benet Ferrando, Vicente José

Catedràtic d'Universitat

Farné , Alessandra

Personal investigador postdoctoral

Nos Aldás, Eloísa Fernanda

Catedràtica d'Universitat

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció