SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

BLOC I. CONCEPTES FONAMENTALS
En aquest bloc, s'expliquen els conceptes bàsics de funcionament dels sistemes artificials de producció de
fred, de manera que l'alumne sigui capaç de dissenyar un cicle frigorífic, triar el refrigerant i / o fluid secundari
més adequat, així com poder resoldre el funcionament d'aquest.
 
* Tema 1. Introducció
Classificació dels sistemes de producció de fred. Aplicacions de la producció artificial de fred a la indústria i
en aplicacions domèstiques.
 
* Tema 2. Sistemes de compressió de vapor simple
Estudi termodinàmic. Cicle de compressió Ideal i real. Paràmetres de càlcul i incidència de la variació
d'aquests sobre el funcionament.
 
* Tema 3. Fluids de Treball
Aire, Aigua, Refrigerants. Classificació de refrigerants i problemàtica associada. Camps d'aplicació i
principals propietats dels diferents refrigerants.
 
* Tema 4. Cicles de compressió múltiple
Compressió múltiple directa, tipus de desrecalentamiento, elecció de la pressió intermèdia. Elecció cicle
simple o doble. Compressió múltiple indirecta.
 
* Tema 5. Estimació de càrregues tèrmiques en un magatzem frigorífic
Descripció i Classificació dels magatzems. Principals càrregues i expressions matemàtiques per estimar.
 
BLOC II. EQUIPS DE PRODUCCIÓ DE FRED
El següent bloc de l'assignatura, comprèn la descripció i elecció dels elements fonamentals que comprenen el
cicle frigorífic, com són compressors, bescanviadors, elements d'expansió, canonades ... etc.
 
* Tema 6. Compressors
Tipus de Compressors, principals característiques i camps d'aplicació.
 
* Tema 7. Anàlisi de cicles frigorífics per programari
Mitjançant programari relacionat, s'analitzarà el comportament de diferents cicles de compressió de vapor.
 
* Tema 8. Bescanviadors
Evaporadors, Condensadors, Intercanviadors intermedis.
 
* Tema 9. Vàlvules d'Expansió
Tipus de Vàlvules, principals característiques i camps d'aplicació.
 
* Tema 10. Altres Elements
Separadors, filtres, canonades ....
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16