SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SIV014 - Tractament i Gestió de Residus a l'Empresa

Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. Els residus: Definició de residu sòlid. Producció de residus en una societat

industrialitzada. Classificació dels residus sòlids. Els residus urbans i assimilables a
urbans. Els residus perillosos. Legislació sobre residus. Llei 10/98 de Residus.
 
Tema 2. La gestió dels envasos: La llei d'envasos i residus d'envasos. Reglament de la llei
d'envasos.
 
Tema 3. La gestió dels residus industrials: Introducció. Caracterització dels residus
perillosos. Obligacions dels productors. La gestió dels residus perillosos. La gestió de residus
específics. Els subproductes.
 
Tema 4. La valorització dels residus per tractament tèrmic: Introducció. Fonaments del
processat tèrmic. Tecnologia de la incineració. Sistema d'incineració amb combustible en
brut. Sistema d'incineració en llit fluïditzat. Sistema per la recuperació d'energia.Paràmetres de
disseny d'una planta d'incineració. Control de la contaminació. Situació europea de la
incineració. Exemple d'una planta.
 
Tema 5. La valorització de residus per tractaments biològics: Introducció. Principis
biològics. Selecció del procés biològic. La biometanització. Procés tecnològic de la
biometanització. Exemple d'una planta.
 
Tema 6. Aprofitament energètic en abocadors: Introducció. Tipus d'abocadors.Avantatges i
inconvenients dels abocadors. Descripció del mètode d'abocament.Dinàmica d'un
abocador. Disseny de l'abocador. Aprofitament energètic de l'abocador.
 
Tema 7. Maneig de substàncies perilloses: Introducció. Mesura de la toxicitat. Avaluació de la
perillositat de preparats i mescles perilloses. Sistema globalment harmonitzat de classificació i
etiquetatge de substàncies i preparats perillosos.
 
Tema 8. Caracterització de residus perillosos: Introducció. Sistema de codificació de residus
perillosos. Mètode de caracterització de residus perillosos: test de lixiviació.Desactivació de
residus perillosos. Abocament de residus perillosos.
 
Tema 9. Minimització de residus perillosos: Disseny d'un pla de minimització d'envasos i
residus d'envàs: criteri de perillositat. Disseny d'un pla de minimització de residus perillosos.
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16