SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1.Instruments d'intervenció ambiental
1.1 Legislació
1.2 Instruments d'intervenció ambiental derivats de la IPPC
1.2.1 Autorització ambiental integrada
1.2.2 Licència ambiental
1.2.3 Declaració Responsable Ambiental
1.2.4 Comunicació Ambiental Inocua
 
2. Millors Tècniques Disponibles i valors límit d'emissió
2.1 Valors Límit d'Emissió (VLE)
2.2 Documents BREF i Guies de Millors Tècniques Disponibles (MTD)
2.3 Registre PRTR
 
3. Estudis d'Impacte Ambiental
3.1 Marc legal i normatiu
3.2 Conceptes i estructura de l'Avaluació d'Impacte Ambiental (EIA)
3.3. Metodologia per a l'elaboració d'Estudis d'Impacte Ambiental
3.3.1 Diagnòstic ambiental
3.3.2 Descripció dels projectes sotmesos a AIA i anàlisi d'alternatives
3.3.3 Identificació i valoració d'impactes
3.3.4 Mesures correctores i programa de vigilància ambiental
 
4. responsabilitat ambiental
4.1 Marc normatiu
4.2 Dany ambiental
4.3 Responsabilitat dels danys ambientals.
4.4 Reparació del dany ambiental
4.5 Garantia financera
 
5 Risc ambiental
5.1 Marc normatiu
5.2 Norma UNE 150008
5.3 Eines sectorials d'anàlisi de riscos
 
6. Instruments de certificació ambiental:
6.1. Certificació ambiental d'empreses: sistemes de gestió ambiental
6.1.1 Norma ISO14000
6.1.2 Reglament EMAs.
6.2. Certificació ambiental de producte:
6.2.1 Etiquetes ecològiques
6.2.2 Autodeclaracions ambientals
6.2.3 Declaracions mediambientals
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16