SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Temari

Temari

Teoria

1. Introducció
2. Formació de la imatge. Transformacions geomètriques
3. Adquisició de la imatge. Sensors. Color
4. Realçat d'imatges
5. Filtrat en l'espai
6. Filtrat en el domini de la freqüència
7. Detecció de vores
8. Contorns
9. Segmentació
10. Morfologia matemàtica
 
Pràctiques
 
1. Realçat d'imatges
2. Filtrat en l'espai
3. Filtrat en la freqüència
4. Detecció de vores i contorns
5. Segmentació i morfologia matemàtica
 
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16