Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentaciones orales

20%

Criteris de superació

 

A) En l'elaboració de treball acadèmic ha d'aconseguir almenys 5 punts.

     Necessàriament el treball haurà de defendre's oralment.

B)  Serà estrictament necessari per a considerar-se presentat que haja depositat el treball acadèmic.