SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

AG1801 - Biologia

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Unitat 1:



I. Organització de la vida.



Biomolècules.



Tipus cel·lulars, estudi funcional i estructural de les diferents estructures i orgànuls



Divisió cel·lular.



Metabolisme informacional.



Unitat 2:



II. Introducció a la biotecnologia i genètica.



Tècniques bàsiques de biologia i biotecnologia.


Genètica quantitativa i cualitativa.



Unitat 3:



III. Evolució i diversitat de la vida.



Evolució biològica de la vida.

Classificació dels éssers vius. Regnes.



Unitat 4:



VI. Mètodes en biologia.



Estudi de processos en biologia per microscopia.



Estudi de la respiració mitocondrial.



Mobilitat electroforètica i punt isoelèctric.



Determinació del contingut proteínic en una extracció vegetal.



(Aquest capitol s'estudiarà amb la realització de quatre pràctiques al laboratori). 

 

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16