SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • MD1702 - Bioquímica

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 0 1
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1704 - Biologia

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 1
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1705 - Fisiologia General (Fisiologia)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1706 - Anglès per a Metges (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1707 - Aparell Locomotor

  Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

  9 8 3
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1711 - Genètica Humana

  Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 4 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1712 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 0 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1759 - Aparell Digestiu i Nutrició

  Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

  9 8 0
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1701 - Bioestadística (Estadística)

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 8 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1709 - Bioètica i Professionalisme (Ètica)

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 8 6
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1710 - Psicologia Mèdica (Psicologia)

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 8 5
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1713 - Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  9 12 14
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 8 17
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 8 7
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1761 - Aparell Genitourinari i Renal

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  7 20 8
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1762 - Aparell Cardiorespiratori

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  7 20 12
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  7 20 10
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16