SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

HP1512 - Teoria de l'Argumentació i del Discurs (Filosofia)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

UNITAT 1 PANORÀMICA DEL CAMP DE L'ARGUMENTACIÓ

1. TENDÈNCIES EN ELS ESTUDIS DE L'ARGUMENTACIÓ

2. PERSPECTIVA LÒGICA DE L'ARGUMENTACIÓ

3. PERSPECTIVA DIALÈCTICA DE L'ARGUMENTACIÓ

4. PERSPECTIVA RETÒRICA DE L'ARGUMENTACIÓ

5. NECESSITAT D'UNA TEORIA DE L'ARGUMENTACIÓ

UNITAT 2 LÒGICA PRAGMADIALÈCTICA

1. TEORIA ESTÀNDARD DELS ACTES DE PARLA

2. ARGUMENTACIÓ COM A ACTE DE PARLA

3. DIÀLEG ARGUMENTATIU: UN MODEL NORMATIU

4. TIPUS DE DIÀLEGS ARGUMENTATIUS

5. CODI DE BONA CONDUCTA ARGUMENTATIVA

UNITAT 3 ANÀLISI DE L'ARGUMENTACIÓ

1. MARC/ESCENARI

2. ARGUMENTACIÓ I PUNTS DE VISTA

3. REGLES DE LA COMUNICACIÓ

4. INDICADORS D'ARGUMENTACIÓ

5. ASSUMPCIONS/ASSERCIONS/PRESUMPCIONS/PRESSUPOSICIONS

UNITAT 4 TIPUS D'ARGUMENTS

1. ARGUMENTS DEDUCTIUS

2. ARGUMENTS INDUCTIUS

ENUMERATIUS, PER ANALOGIA, ABDUCTIUS
3. "ARGUMENT RAONABLE"

4. PARADOXES

5. CRITERIS DE BONA ARGUMENTACIÓ

UNITAT 5 FAL·LÀCIES

1. INTRODUCCIÓ. QUÈ ÉS UNA FAL·LÀCIA?

2. FAL·LÀCIES FORMALS

3. FAL·LÀCIES INFORMALS CONTRA EL CRITERI DE CLAREDAT

4. FAL·LÀCIES INFORMALS CONTRA EL CRITERI DE RELLEVÀNCIA

5. FAL·LÀCIES INFORMALS CONTRA EL CRITERI DE SUFICIÈNCIA

UNITAT 6 ARGUMENTACIÓ I RETÒRICA

1. RETÒRICA CLÀSSICA

2. LA NOVA RETÒRICA

3. DISCURS I RETÒRICA

UNITAT 7 ARGUMENTACIÓ, NEGOCIACIÓ I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

1. TIPUS DE CONFLICTES

2. RESOLUCIÓ COMPETITIVA DE CONFLICTES

3. RESOLUCIÓ COOPERATIVA DE CONFLICTES

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16