SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

MD1153 - Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria

Curs 6 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Què és la malaltia mental? Què és la psiquiatria? Què és ser psiquiatre? 2. Les manifestacions dels trastorns mentals. Examen de l'estat mental. Les classificacions psiquiàtriques. 3. Trastorns mentals comuns: Trastorns d'ansietat 4. Trastorns mentals comuns: Trastorns afectius i adaptatius 5. Trastorns mentals comuns: Trastorns amb atribució somàtica. 6. Trastorns de la personalitat. 7. Trastorn mental greu: Etiopatogènia, clínica i diagnòstic. 8. Trastorn mental greu: Tractament 9. Trastorn mental greu: Rehabilitació i cures. 10. Trastorns per ús de substàncies. 11. Trastorns del somni i l'esfera sexual 12. Psiquiatria de la Infància i l'Adolescència 13. Trastorns de la conducta alimentària 14. Trastorns mentals orgànics i psiquiatria d'enllaç. 15. Psicofarmacologia 16. Altres tractaments biològics 17. Equips i dispositius d'atenció a la salut mental

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16