SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1103 - Anatomia General, Embriologia i Histologia General (Anatomia Humana)

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

21 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CB07 - L’estructura i la funció de l’organisme humà en estat de salut i de cada un dels seus òrgans i aparells. - Conèixer i descriure l’estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells. -Conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l’organisme, en els diversos nivells d’organització (des de l’organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcel·lular i molecular). - Conèixer els mecanismes homeostàtics i de regulació dels diversos sistemes i aparells. - Conèixer les bases teòriques i l’aplicació dels diversos mètodes d’exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l’entorn.

CB08 - El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l’estructura i la funció normal els diferents estats de la vida : fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.

CB14 - Embriologia. Conèixer el desenvolupament embrionari i l'organogènesi.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CB29 - Aparells i sistemes. Creixement, maduració i envelliment dels distints aparells i sistemes.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

DP05 – Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

Resultats d'aprenentatge

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

El cicle de la vida. Conèixer com afecten en l’estructura i la funció normal els diferents estats de la vida: fetus, nounats, xiquets, adolescència, adults, vellesa i mort.

Embriologia. Conèixer el desenvolupament embrionària i l’organogènesi.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

L’estructura i la funció de l’organisme humà en estat de salut i de cada un dels seus òrgans i aparells.- Conèixer i descriure l’estructura macroscòpica i microscòpica normal dels diversos sistemes i aparells.- conèixer i descriure les funcions normals dels diversos sistemes i aparells de l’organisme, en els diversos nivells d’organització (des de l’organisme intacte fins als nivells cel·lular, subcel·lular i molecular).- Conèixer els mecanismes homeostàtics i de regulació dels diversos sistemes i aparells.- Conèixer les bases teòriques i l’aplicació dels diversos mètodes d’exploració funcional dels sistemes i dels aparells. Adaptació a l’entorn.

Motivació.Ser capaç de mantindre un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16