Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1027 - Estructures i Construccions Rurals

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

1. ESTÀTICA DE SISTEMES
1.1.  Estàtica de forces.
1.2.  Condicions d'equilibri.
1.3.  Enllaços i coaccions.
1.4.  Càlcul de reaccions.

2. ESFORÇOS INTERNS
2.1.  Concepte de sòlid i prisma mecànic.
2.2.  Definició d'esforços interns.
2.3.  Càlcul d'esforços interns. Convenis de signes.
2.4.  Diagrames d'esforços.

3. CONCEPTES BÀSICS D'ELASTICITAT
3.1.  Vector tensió i els components d'aquest en la secció recta.
3.2.  Relació entre esforços i tensions. Equilibri en la secció.
3.3.  Deformacions longitudinals i angulars en punts de la secció.
3.4.  L'assaig de tracció. La llei de Hooke.
3.5.  Efectes de la temperatura.
3.6.  Principi de superposició.
3.7.  Concepte de fallada i coeficient de seguretat.
3.8.  Criteris de trencament i plastificació.

4. ESFORÇ AXIL
4.1.  Distribució de tensions en la secció.
4.2.  Deformacions longitudinals.
4.3.  Desplaçament de les seccions.
4.4.  Efectes de la temperatura.

5. ESTRUCTURES DE BARRES ARTICULADES
5.1.  Mètode dels nusos.
5.2.  Mètode de les seccions.
5.3.  Càrregues aplicades en barres.

6. FLEXIÓ
6.1.  Classificació dels tipus de flexió.
6.2.  Distribució de tensions normals. Llei de Navier.
6.3.  Flexió simètrica.
6.4.  Flexió asimètrica.
6.5.  Flexió composta.
6.6.  Distribució de tensions tangencials en perfils massissos. Llei de Jourawsky.
6.7.  Equació general de l'elàstica.
6.8.  Mètode de Maxwell-Mohr.

7. VINCLAMENT
7.1. Introducció.
7.2. Càrrega crítica d'Euler.
7.3. Esveltesa mecànica.
7.4. Disseny de real d'elements esvelts sotmesos a compressió centrada. Normativa.

8. ESTRUCTURES AGROALIMENTÀRIES
8.1.  Naus a dues aiguavessants.
8.2.  Hivernacles.
8.3.  Naus marquesina.

9. ACCIONS ACTUANTS
9.1.  Classificació de les accions.
9.2.  Tipus d'accions.
9.3.  Normativa a emprar.
9.4.  Hipòtesi de càrrega.

10. DIMENSIONAMENT I COMPROVACIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS
10.1. Elements sotmesos a flexocompressió.
10.2. Elements sotmesos a flexió.
10.3. Elements sotmesos a compressió i tracció.

DE PROBLEMES ---
Sesió 1) Obtenció dels centres de gravetat, árees e inercies de seccions compostes
Sesió 2) Obtenció del diagrames de esforços d'un pórtic pla
Sesió 3) Predimensionament d'una cercha isoestàtica
Sesió 4) Càlcul de les accions d'una nau agrícola
Sesió 5) Predimensionament de les correes d'una nau agrícola
Sesió 6) Predimensionament dels pilars d'un pórtic interior

--- TEMARI DE LABORATORI ---
Sesió 1) Cálcul del esforços en sistemes isoestàtics mijançant un programari informàtic
Sesió 2) Projecte de nau agrícola. Part I: emplaçament, determinació de les accions i predimensionament dels pórtics interiors, mijançant un programari informàtic
Sesió 3) Projecte de nau agrícola. Part II: prediensionament del pórtic de façana, i del sistema de arriostrament, mijançant un programari informàtic