Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

T.1  ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ

- Valoració energètica dels aliments.       

- Necessitats energètiques de manteniment i producció.

- Eficiències d’utilització energètica.      

- Necessitats nitrogenades en monogàstrics i remugants.

- Necessitats en minerals, vitamines i aigua.

-  Aditius, tipus i repercussions.

-  Factors antinutritius.

 

T.2 PROCESSOS DIGESTIUS. CREIXEMENT

- Anatomo – fisiologia digestiva en monogàstrics.

- Anatomo – fisiologia digestiva en remugants.

- Regulació de la ingesta.

- Digestibilitat de l’aliment.

- Factors que incideixen en el creixement prenatal i postnatal.

- Creixement diferenciat de teixits i òrgans.

- Evolució del pes i de la canal.

 

T.3  ALIMENTS GANADERS

 - Cereals: grans i subproductes.

- Polpes, arrels i tubercles.

- Coques oleaginoses.  Lleguminoses gra.

- Suplements i subproductes diversos.

- Praderies naturals i de sembra.

- Farratges naturals i arbustius.

- Fencs i ensitjats.

 

T. 4 APARELLS REPRODUCTORS

- Anatomia i fisiologia reproductiva en femelles.

- Anatomia i fisiologia reproductiva en mascles.

- Cicle estral. Anestros.

- Fertilitat. Detecció de zels.

- Sincronització de zels

- Alimentació, pubertat i fecunditat.

 

T.5 GESTACIÓ I PART.  MILLORA GENÈTICA

- Gestació: característiques i regulació.

- Gestació: diagnòstic i duració.

- Part: endocrinologia, signes i control.

- Inseminació artificial.

- Transferències embrionàries. Manipulació de gàmetes i embrions.

- Herència poligènica.

- Heretabilitat de caràcters.

- Millora per selecció.

- Endogàmia. Vigor híbrid.

 

T.6 REPRODUCCIÓ I CRIANÇA EN ESPÈCIES RAMADERES.

- Reproducció de vacuno. Producció de vedells.

- La glàndula mamaria.

- Reproducció en oví. Cria  de  corders.

- Reproducció en porcí. Esquer

- Posta d’ous. Programes d’iluminació.

- Alimentació de gallines ponedores i reproductores.

- Criança de pollastres de carn.

- Reproducció de conills. Engreix.

 

T.7 ALLOTJAMENTS. HIGIENE

- Identificació animal

- Pletes per ovelles. Higiene.

- Estables per a boví. Profilaxi.

- Porqueres. Prevenció.

- Allotjament per gallines. Reducció de riscos.

- Granges cunícoles. Salubritat.

- Remeis en ramaderia ecològica. 

 

PRÀCTIQUES

Anatomia porcina i ovina

-          Dissecció i estudi de diversos òrgans.

-          Anatomia cardíaca, vasos associats i funcionalitat.

-          Pulmons, tràquea, bronquis. Interpretacions anatòmiques.

Paràsits en excrements dóvella

-          Anàlisi qualitatiu i quantitatiu, mitjançant tècniques de flotació i sedimentació. Identificació d’ous.

-          Grups de paràsits gastrointestinals.

Càlcul de racions ( Problemes)   

-          Supòsits  pràctics de racionament per diferents especies ramaderes i en diferent situació fisiològica.

-           Racions d’aliments naturals no processats.

-          Aportació de pinso segons la seua composició nutricional.