Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

Les classes tenen una duració de 75 a 90 minuts. En algunes es comparteixen les exposicions entre els alumnes i el professor. Amb antelació es distribueixen els ítems de cada tema. S’utilitzen els recursos audiovisuals habituals avui en dia.

En altres casos, quan  l’especial rellevància o dificultat  ho requereixen, és el professor el que desenvolupa totalment la presentació.

S’interpel·la als alumnes sobre les qüestions que s’estan tractant o sobre altres ja donades,  valorant - se els encerts de cara a la nota corresponent al proper parcial. També ells tenen l’oportunitat de preguntar i de fer aportacions.

Pràctiques de laborator, problemesi i visites tècniques
 
La dissecció i estudi de diversos òrgans, permet adquirir coneixements sobre estructures anatòmiques destacades de les espècies ramaderes.
La influència dels paràsits gastrointestinaqles és de interès, ja que repercuteix en les produccions dels animals afectats.
Amb la preparació de racions en variats supòsits, s'entrena a l'alumne en una de les actuacions clau de la producció animal.
La visita tècnica a una explotació ramadera, introdueix els alumnes en l'ampli món del maneig pràctic dut a terme en aquest tipus de Instal·lacions.
 
Tutories
 
Permeten donar pautes sobre les presentacions que preparen els alumnes, oferint orientacions sobre els continguts, les fonts d'informació i el format de les exposicions.
Poden també dedicar-se, al repàs i aclariments de aquelles qüestions, que per diverses raons hagin quedat confuses.