Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AG1021 - Bioquímica

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen

65%

Avaluació contínua

35%

Criteris de superació

L'examen (65%) consistirà en preguntes curtes, relacionades amb els temes 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12-16 (40%), preguntes al voltant de les pràctiques de laboratori dels temes 5, 10 i 11 (10%) i tutories dels temes 2, 7, 11 i 17-19 (15%).

L'avaluació contínua consistirà en les preguntes de l'Aula Virtual dels temes de teoria (20%), la resolució dels casos (10%) i dels treballs lliures, com ara publicacions científiques, llibres, pel·lícules, documentals, notícies, etc., (5%). D'aquestes tasques lliures, l'estudiantat només pot realitzar-ne un màxim de dues.

Examen de teoria: temes 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12-16 (obligatori) 2/4. (recuperable)
Qüestionaris dels temes (obligatoris) 0,5/1 (no recuperable)
Tutories: temes 2, 7, 11 i 17-19 (obligatori) 0,75/1,5 (recuperable)
Resolució de casos (obligatori) 0,75/1,5 (recuperable)
Preguntes relacionades amb les pràctiques de laboratori (obligatòries) 0,5/1 (recuperable)
Tasques lliures, com ara resum de publicacions científiques, discussió de llibres, pel·lícules, documentals o notícies (0,5/1 cadascuna) (no recuperable)

A totes aquelles activitats que es lliuren fora dels terminis establerts, se'ls multiplicarà per 0,5 la nota obtinguda.

Es considera com a presentat l'alumnat que ha realitzat el 50% de qualsevol de les activitats obligatòries.

En el cas que l'estudiantat no supere alguna de les proves, es guardarà la nota de les altres fins a la següent convocatòria ordinària.

Totes aquelles parts que no estiguen superades i que siguen recuperables, es recuperaran en segona convocatòria en forma d'examen escrit.