Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1041 - Disseny i Implementació de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica es desenvoluparà en funció de cada tipus de sessió:

  • Classe teòrica

Les classes de teoria seran sessions actives on s'intercalaran explicacions del professorat (classes magistrals) amb el desenvolupament d'exercicis. Els exercicis es realitzaran, normalment, en grups per fomentar el treball col·laboratiu. En algunes sessions serà necessari realitzar un treball previ, consistent en la lectura d'una part específica de la bibliografia o un conjunt de preguntes a resoldre individualment abans de la sessió.

La realització del treball previ i el desenvolupament dels exercicis de la classe obtindran una nota que formarà part de la qualificació corresponent a l'avaluació contínua.

  • Classe pràctica de problemes

En aquestes sessions es proposaran un conjunt de problemes que han de ser resolts per l'alumnat de forma individual o en grup. Abans de la sessió, l'alumnat ha de resoldre el problema o alguna de les seues parts. Durant la classe de problemes es realitzen tasques de comprovació i resolució. Aquestes tasques es realitzaran mitjançant diferents tècniques: autoavaluació, avaluació per companys i companyes o correccions en la pissarra.

Igual que en les classes teòriques, la realització del treball previ i el desenvolupament dels exercicis obtindran una nota que formarà part de la qualificació corresponent a l'avaluació contínua.

  • Classe pràctica de laboratori

Les sessions de laboratori consistiran en la resolució d'exercicis de forma individual. Tots els exercicis a realitzar en cada pràctica formen part d'un butlletí. Abans de cada sessió de laboratori, l'estudiantat ha de llegir-se el butlletí i preparar-se la sessió de laboratori.

En finalitzar la classe de pràctiques, l'estudiantat lliura els exercicis de la pràctica. Aquests exercicis seran qualificats i la nota formarà part de l'avaluació contínua.