Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1041 - Disseny i Implementació de Bases de Dades

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IIS03 - Capacitat de donar solució a problemes d’integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologies disponibles.

Resultats d'aprenentatge

Realitzar el disseny lògic i físic d’una base de dades. (IIS03)

Explicar el funcionament i les aplicacions dels disparadors sobre bases de dades. (IIS03)

Establir les regles d’integritat d’una base de dades a partir de les regles de negoci d’una aplicació. (IIS03)

Dissenyar i implementar disparadors. (IIS03)

Aplicar els conceptes de bases de dades objecte-relacionals al disseny de bases de dades. (IIS03)