Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1008 - Programació II

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

31 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.

IB04 - Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar implementacions estàndard de les següents estructures de dades: pila, cua, llista enllaçada, diccionari. (IB04)

Usar llibreries existents en el desenvolupament de programes. (IB04)

Usar efectivament un entorn integrat de desenvolupament. (IB04)

Modelar objectes senzills amb classes a partir d’una especificació. (IB04)

Implementar programes que usen fluxos de dades. (IB04)

Implementar llibreries que permeten reutilització de codi en problemes senzills. (IB04)

Implementar les següents estructures de dades complint certes especificacions: pila, cua, llista enllaçada, diccionari. (IB04)

Explicar el funcionament d’una funció recursiva senzilla. (IB04)

Donades unes especificacions, dissenyar i implementar un programa de grandària xicoteta acompanyat de bateries senzilles de prova. (IB03)

Calcular cotes asimptòtiques per als costos espacial i temporal d’algoritmes senzills. (IB03)