SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Requisits de matrícula

Aquesta assignatura presenta el següent quadre de requisits de matrícula, de manera que si un estudiant o estudianta es vol matricular d'aquesta assignatura, està obligat a matricular-se també de totes les assignatures mostrades en el quadre que no haja superat dels cursos o semestres precedents.

DI1001 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1002 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1006 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1011 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1017 - Estètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6
Crèdits

DI1019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6
Crèdits
6
Crèdits
6
Crèdits

DI1022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1023 - Ergonomia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

DI1030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6
Crèdits

Quan un estudiant o estudianta ho sol·licite, la comissió de titulació o subcomissió en què delegue estudiarà els casos especials que no s'adapten a aquests requisits i tindrà la potestat d'eximir del seu compliment en els casos que es crega convenient.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16