Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MT1009 - Organització i Gestió d'Empreses (Empresa)

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE10 - Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa. Organització i gestió d’empreses.

Resultats d'aprenentatge

Identificar les opcions estratègiques que poden servir a l’organització per a seleccionar la seua pròpia estratègia, d’acord amb diversos criteris de classificació.

Explicar l’estructura funcional de l’empresa, incidint en l’organització de les responsabilitats per departaments i en la seua coordinació per part de la direcció general.

Explicar la gestió del canvi, la innovació i l’aprenentatge organitzatiu.

Explicar el concepte i la importància actual de la direcció de recursos humans i la importància de tenir en consideració qüestions relacionades amb la igualtat de gènere.

Descriure el paper exercit per l’empresa en el sistema socioeconòmic i relacionar-lo amb els distints tipus d’empreses.

Analitzar les dimensions de l’àrea d’operacions que defineixen la seua participació en la competitivitat de l’empresa.