SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Assignatures

Personalitza els horaris

 • El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
 • EM1001 - Àlgebra (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 50 198
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1002 - Càlcul I (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 50 212
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1003 - Informàtica

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 52 221
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1004 - Física I

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 82 212
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 20 205
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1006 - Química

  Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 76 210
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1007 - Càlcul II (Matemàtiques)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 68 223
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1008 - Física II

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 76 217
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1009 - Expressió Gràfica

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 64 220
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

  Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 18 214
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1011 - Estadística i Optimització

  Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

  6 32 135
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1012 - Mecànica de Màquines i Estructures

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 80 113
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1013 - Electrotècnia

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 48 109
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1014 - Enginyeria Tèrmica

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 63 112
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1015 - Ciència i Tecnologia de Materials

  Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 40 120
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1016 - Mecànica de Fluids

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 45 131
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1017 - Empresa

  Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

  6 11 211
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1018 - Electrònica

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 88 124
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1019 - Elasticitat i Resistència de Materials

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 88 124
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1020 - Teoria de Màquines i Mecanismes

  Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 104 143
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1021 - Disseny de Màquines

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 4 37
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1022 - Màquines i Instal·lacions Tèrmiques

  Curs 3 - Anual - Obligatòria

  9 7 34
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1023 - Sistemes Automàtics

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 6 57
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1024 - Sistemes de Producció Industrial

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 24 79
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1025 - Enginyeria Gràfica

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 7 33
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1026 - Teoria d'Estructures

  Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 11 56
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1027 - Estructures i Construccions Industrials

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 19 49
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1028 - Màquines i Instal·lacions de Fluids

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 3 44
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1029 - Tecnologies de Fabricació

  Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

  6 26 70
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1030 - Enginyeria de Materials

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 6 48
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1031 - Projectes d'Enginyeria

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 8 92
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1032 - Màquines i Instal·lacions Elèctriques

  Curs 4 - Semestre 1 - Obligatòria

  6 6 45
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  7,5 8 53
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1034 - Pràctiques Externes

  Curs 4 - Semestre 2 - Pràctiques

  6 10 60
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1035 - Projecte de Màquines

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1036 - Dinàmica de Màquines i Vibracions

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1037 - Manteniment de Màquines

  Curs 4 - Semestre 2 - Optativa

  4,5 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1038 - Disseny per a Fabricació i Muntatge

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1041 - Càlcul d'Estructures Avançat

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  6 2 18
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1045 - Instal·lacions de Transport de Fluids

  Curs 4 - Semestre 1 - Optativa

  6 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  4,5 2 15
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

  EM1047 - Treball de Final de Grau

  Curs 4 - Semestre 2 - Projecte final

  12 20 60
  Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16