Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ET1010 - Història de la Ciència i la Tecnologia (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

A) La nota mínima per a superar l’assignatura serà de 5 punts.

Cal tenir en compte:

1r L’avaluació contínua: resolució d’exercicis i problemes, elaboració d’un treball acadèmic i presentació oral i/o pòster.

2n La prova final.

B) Es donarà la consideració de “Presentat” a una assignatura a l’estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s’haja presentat al percentatge de la resta d’activitats d’avaluació obligatòries que s’especifiquen a la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.

PRIMERA CONVOCATÒRIA

Resolució d’exercicis i problemes

-Capacitat per a demostrar el coneixement i comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.

-Aprenentatge autònom.

-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

10%

 

No recuperable

Elaboració del treball acadèmic

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
- Aprenentatge autònom
-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

10%

 

Recuperable

Presentacions orals i pòsters

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
-Raonament crític.

10%

No recuperable

Prova final

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

 

70 %

 

Recuperable

 

SEGONA CONVOCATORIA I CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Elaboració del treball acadèmic

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
- Aprenentatge autònom
-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

10%

 

Recuperable

Prova final

- Capacitat per a demostrar el coneixement i la comprensió dels fets essencials, conceptes, principis i teories relacionades amb la ciència i la tecnologia.
-Comunicació oral i escrita en llengua nativa

-Raonament crític.

 

70 %

 

Recuperable

 

En segona convocatòria i convocatòria extraordinària es mantindran els mateixos criteris d’avaluació. A l’efecte, en segona convocatòria i convocatòria extraordinària podrà guardar-se la nota de l’avaluació contínua de l’assignatura corresponent a la primera convocatòria.