SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1036 - Psicologia Positiva i Salut

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia està basada en: classes teòriques, laboratoris, problemes, seminari i tutories.

1) La lliçó magistral és l'eix central de les classes teòriques. Per a desenvolupar el contingut teòric de l'assignatura, disposem de 40 hores. Es realitzaran classes magistrals. L'objectiu metodològic de les classes teòriques, s'orienta a què el professorat procure personalitzar el seu rol docent, i es convertisca en un model que incidisca en l'aprenentatge, i s'allunye de la concepció impersonal de la docència. Amb això, la lliçó magistral es converteix en una exposició dialogada o un debat de confrontació entre participants que es qüestionen o complementen successivament durant l'exposició. Aquesta participació activa de l'alumnat és un element essencial perquè es produïsca un procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat. S'utilitzaran mitjans audiovisuals (presentacions en power point, vídeos, fotografies) com suports per a facilitar el seguiment i aprenentatge dels temes desenvolupats. L'aprenentatge per l'aula virtual s'utilitza també en les classes teòriques, i així l'aula virtual es converteix en una tecnologia bàsica per al seu desenvolupament.

2) Laboratoris: les pràctiques de laboratori (vuit hores lectives) consisteixen en la revisió de diferents fortaleses psicològiques i les intervencions per al seu entrenament tant a escala individual com grupal i / o organitzacional.

1. Tipus de treball: en grup.
Durada: vuit hores.
Objectiu de l'activitat: treballar, en grups petits, tècniques de PsiPos i l'aplicació en diversos àmbits.
Els i les alumnes exposaran, per grups, les fortaleses psicològiques i les tècniques utilitzades per al seu entrenament. El o la docent ajudarà a la realització dels treballs, i aportarà els seus coneixements en l'exposició dels treballs.

3) Problemes: els problemes (vuit hores lectives) tenen com a objectiu aprofundir en l'estudi i l'aplicació d'alguns conceptes i temes claus en psicologia positiva, tant en l'àmbit individual com en el grupal o organitzacional.
Tipus de treball: individual.
Durada: vuit hores.
Objectiu de l'activitat: millorar l'aprenentatge pràctic de l'assignatura d'algun tema clau per a la psicologia positiva.
Que els i les alumnes reflexionen i practiquen sobre els efectes en el benestar psicològic de les tècniques de psicologia positiva.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16