SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PS1022 - Psicologia Educativa

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

40 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 41
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Coneixement i comprensió de les funcions, característiques i limitacions dels distints models teòrics de la Psicologia

E02 - Coneixement i comprensió de les lleis bàsiques dels distints processos psicològics.

E05 - Coneixement i comprensió dels principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.

G02 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els aspectes bàsics dels distints processos psicològics en l’àmbit de l’educació.

Conèixer els aspectes bàsics dels principals models instruccionals.

Conèixer els principis psicosocials bàsics del funcionament dels grups i de les organitzacions.

Desenvolupar les habilitats i destreses necessàries per a l’assessorament instruccional del professor.

Desenvolupar les habilitats per a dissenyar situacions educatives que promoguen un aprenentatge de qualitat.

Ser capaç d’exposar els treballs públicament de forma clara, organitzada i eficaç.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16