SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1039 - Pràcticum II (Educació Primària)

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

L'assignatura de pràctiques es divideix en dues fases:

Fase de participació en reunions, tutories i/o seminaris (desenvolupada principalment en el primer semestre del curs).

Fase de participació en l'activitat docent en un CEIP (desenvolupada en el segon semestre).

Les funcions de l'estudiantat en pràctiques són: observar, planificar, actuar i avaluar. Aquestes funcions s'apliquen a totes les àrees curriculars. Com que dins d'aquestes àrees es troba la llengua anglesa, l'estudiantat haurà d'impartir la docència en anglès, el que significa preparar-se, planificar, programar i avaluar tot el mòdul corresponent amb una dedicació de 6 ECTS.

1. Aspectes contextuals i anàlisi metodològica

2. Projecte-programació (I): plantejament d'objectius, continguts i competències

3. Projecte-programació (II): metodologia

4. Projecte-programació (III): temporalització

5. Projecte-programació (IV): activitats, recursos didàctics i metodològics, mesures d'atenció a la diversitat

6. Projecte-programació (V): avaluació

7. Projecte-programació (VI): anàlisi/reflexió i valoració

8. Projecte-programació (VI): proposta d’innovació (executada o no a l’aula)

9. Valoració del Pràcticum I/II

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16