SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1039 - Pràcticum II (Educació Primària)

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

 

 

  

 

 

-Observar i analitzar el centre i la classe.

-Participar, activament o com a simple observació, en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient.

-Estudiar els programes i objectius de les diverses publicacions referents als nivells i cicles en els quals es duen a terme les pràctiques.

-Planificar i desenvolupar progressivament unitats temàtiques, sota la supervisió del mestre o mestra.

-És preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor o tutora una memòria amb les programacions d'aquesta fase.

9. Planificació d’activitats

ACTIVITATS DE L’ESTUDIANTAT

L’estudiantat cal que planifique la tasca que fa amb el professorat tutor i el mestre o mestra que el supervisa, que el rep a l’aula, en funció dels objectius que s’han assenyalat per a cada curs, així com en funció de la durada de les pràctiques. Ara bé, com a orientació general es pot recomanar que l’estudiantat realitze les activitats següents:

ACTIVITATS I OBJECTIUS

a) Adaptació/preparació (una setmana)

Observar i analitzar el centre i la classe.

Durant els primers dies d’aquesta primera setmana, l’alumnat estarà sota la supervisió d’algun membre de l’equip directiu, el qual li facilitarà els documents necessaris per entendre les singularitats del centre. Posteriorment, se li assignarà una classe on començarà l’observació i anàlisi corresponent.

b) Col·laboració (dues setmanes)

Participar, activament o com a simple observació, en les reunions o sessions de treball dels equips docents, si aquests ho consideren convenient.

Estudiar els programes i objectius de les diverses publicacions referents a l’etapa i nivells en les quals es duen a terme les pràctiques.

c) Intervenció Pràcticum II (dotze setmanes)

Planificar i desenvolupar progressivament unitats temàtiques de totes les àrees, sota la supervisió del mestre o mestra. Serà preceptiu realitzar aquesta tasca i entregar al tutor o tutora una programació d’aquesta fase

Activitats

Hores presencials

Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

450

0

Seminaris

6

0

Tutories

2

0

Avaluació

2

0

Treball personal

0

140

 

460

140

Hores totals (núm. crèdits * 25)

600

 

10. Sistema d'avaluació

10.1. Tipus de prova

Tipus de prova

Ponderació

Informe mestre/a-supervisor/a

50

Participació en seminaris i/o tutories

20

Memòries i informes de pràctiques

30

 

100

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16