SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1018 - Didàctica de les Ciències Naturals

Curs 2 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Elaboració i/o exposició de treballs

40%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) suposarà un 40% de la nota final, serà necessari traure un 4,5 d'un màxim de 10 per a poder amitjanar amb la resta de proves.

Observació/execució de tasques i pràctiques suposarà un 20% de la nota final. L'assistència a les pràctiques no és obligatòria.

Elaboració i/o exposició de treballs suposarà un 40% de la nota final. És necessari realitzar les activitats que tinguen caràcter obligatori per a poder amitjanar amb la resta de proves.

Tant les pràctiques de laboratori com els treballs s'han de realitzar durant el curs segons el calendari establit. Per tant, no es podrà fer cap pràctica de laboratori ni entregar cap treball una vegada hagen finalitzat les classes.

L'examen, tant de la primera convocatòria com de la segona, suposa un 40% de la nota final, per tant l'alumnat necessita haver-hi realitzat alguna pràctica i/o treball per a poder aprovar l'assignatura en qualsevol de les dues convocatòries.

Es considerarà presentat a la convocatòria l'alumnat que es presente a l'examen de la primera i/o segona convocatòria. Si únicament realitza pràctiques o treballs, però no es presenta a l'examen es considerarà no presentat.

 

 

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16