Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1023 - Didàctica de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI24 - Conèixer les bases cognitives, lingüístiques i comunicatives de l’adquisició de les llengües primeres, per a realitzar una primera aproximació a l’adquisició de la llengua anglesa

DDUJI25 - Conèixer els principals corrents didàctics de l’ensenyament de les llengües estrangeres i la seua aplicació en l’aula de llengua anglesa, en els diferents nivells establits en el currículum.

DDUJI26 - Planificar el que s’ensenyarà i s’avaluarà, així com de la selecció i elaboració d’estratègies d’ensenyament, tipus d’activitats i materials de classe per a l’aula de llengua anglesa

DDUJI27 - Seleccionar i dissenyar material educatiu procedent tant de la literatura infantil en llengua anglesa com dels mitjans de comunicació audiovisuals i escrits

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge