Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1020 - Dificultats d'Aprenentatge en l'Educació Infantil

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

L'avaluació comprèn tots els aspectes teoricopràctics analitzats durant el curs. L'alumnat ha de superar una prova final teòrica dels continguts analitzats. La modalitat concreta de la mateixa consistirà en una prova objectiva que suposarà el 50% de la nota. La nota mitjana dels treballs pràctics correspondrà al restant 50% de la nota final. Per aprovar la matèria cal superar ambdues part (5 sobre 10).