Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1019 - Fonaments de l'Expressió Corporal; Jocs Motrius en Educació Infantil

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

 Tema 1: Expressió corporal. Fonaments teòrics.

1.1. Expressió i expressió corporal.
1.2. Conceptualització. Definició per diferents autors.
1.3. Fonaments i funcions de l'EC.
1.4. Objectius generals.
1.5. Tendències actuals dins de l'expressió corporal.
1.6. L'EC en l'educació.

 

Tema 2: Continguts de l'expressió corporal.

2.1. El cos i les seues possibilitats expressives: cap i cara, mà, tronc, cames i peus, to muscular i esquema corporal.
2.2. L'espai i el temps com a elements claus en la expressió.

2.3. El ritme com a contingut expressiu. Ritmes simples i compostos. Cadències.

2.4. La coordinació en l’expressió. Coordinació dinàmica general, coordinació segmentària.

 

Tema 3: Les activitats en l’expressió corporal.

3.1.  Els contes motors.

3.2. Les cançons amb component motriu: danses i jocs cantats i dansats.

3.3. Activitats de representació. Classificació. Titelles i mim.

3.4. Les dramatitzacions. Elements d'una dramatització. Recursos dramàtics.

3.5. La creativitat en la expressió corporal.

 

Tema 4: El joc motriu.

4.1. Etimologia, definició i naturalesa del joc.

4.2. Evolució del joc segons les etapes educatives.

4.3. Classificació dels jocs: segons les etapes evolutives, segons la seua aplicació pràctica (organització, interacció social, utilitat, etc.), jocs modificats, jocs tradicionals i populars, jocs preesportius, jocs recreatius, etc.

4.4. El joc com a element educatiu: rols, característiques, pautes metodològiques, avaluació.

 

Tema 5:  Organització dels jocs.

5.1. La fitxa i el fitxer de jocs.

5.2. La sessió de jocs.

5.3. Criteris didàctics d’elecció.

5.4. Mitjans, instal·lacions, materials.

 

Tema 6: Anàlisi de conductes i moviments en l’expressió corporal i el joc.

6.1. Determinació de pautes d’actuació adequades a l’edat dels xiquets i xiquetes.

6.2. Valoració d’actuació en l’expressió corporal.

6.3. Valoració d’actuació en els jocs motrius.

6.4. Elaboració d’informes sobre l’estat de desenvolupament de l’alumnat en funció de l’actuació.

6.5. Aplicació de les valoracions en l’àmbit educatiu. Diagnòstic i propostes de millora.