Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD20 - Desenvolupar de forma progressiva les competències, tant generals, com lingüístiques i comunicatives dels alumnes, mitjançant la pràctica integrada de les quatre habilitats en  l’aula de llengua anglesa.

DDUJI08 - Coneixement de la llengua anglesa a un nivell B1, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües.

DDUJI09 - Desenvolupar la llengua oral així com la producció escrita en anglès, prestant una atenció especial a les noves tecnologies com a instruments de comunicació a llarga distància.

DDUJI10 - Desenrotllar els recursos d’aprenentatge de la llengua anglesa en contextos multilingües a través d’actituds i representacions positives i d’obertura a la diversitat lingüística i cultural en l’aula.

DDUJI11 - Desenrotllar una plena competència comunicativa així com un bon coneixement lingüístic (fonètic, fonològic, gramatical i pragmàtic) i sociocultural de la llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge