Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1014 - Didàctica General

Curs 2 - Anual

Temari

Temari

Tema 1.-  Bases didàctiques del procés d'ensenyament-aprenentatge.
- La visió didàctica del procés d’ensenyament-aprenentatge.
- Anàlisi de l’acte didàctic des de les diferents components que el conformen: ensenyament, aprenentatge, instrucció i formació.
- El currículum i la contribució d'aquest a l’estudi del procés d’ensenyament-aprenentatge: aproximació conceptual, concepcions del currículum.
- Els projectes de treball globalitzats com a organització dels continguts de l'ensenyament. Significat educatiu d'aquesta proposta.

Tema 2.-  Models d'anàlisis de l'ensenyament i de planificació.
- Models de planificació i disseny, la concreció i la contextualizació curricular.

Tema 3.-  Funcions del professorat: teoria i pràctica del disseny i organització de l'ensenyament.
- Funcions del professorat en la LOE.
- Problemes de l'ensenyament escolar i exigències que plantegen a l'activitat docent.
- Cultura i iniciació professional del i de la docent.

Tema 4.-  Disseny i desenvolupament del currículum.
- Nivells de concreció curricular.
- L’elaboració de plans programes i projectes: conceptualització i característiques.
- Elements de programació didàctica i curricular: destinataris, objectius, continguts, estratègies metodològiques, mitjans i recursos.
- Models de planificació i disseny, la concreció i la contextualizació curricular.

Tema 5.-  Recursos d'ensenyament.
- Els mitjans i els recursos en el procés didàctic.
- Les tasques escolars com a síntesi de la pràctica educativa.

Tema 6.-  L'avaluació.
- Principis d’avaluació: concepte i dimensions.
- La planificació de l’avaluació del procés d’ensenyament-aprenentatge.
- Característiques, instruments i tècniques d’avaluació.

Tema 7.- La investigació educativa des de la pràctica com base de la innovació didàctica.
- Enfocament didàctic per a la interculturalitat.
- Les característiques del coneixement didàctic: les implicacions d'aquest en l'activitat docent i investigadora. La investigació-acció.