SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1023 - Comptabilitat de Costos

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Criteris de superació

L'examen escrit es realitzarà en l'horari oficial que indique la universitat. Podrà incloure preguntes test i qüestions teòriques breus, així com una part d'exercicis o problemes pràctics de diversa extensió i dificultat. Aquest examen tindrà un valor de 7 punts.

Durant el semestre lectiu es realitzaran dues proves pràctiques escrites en horari de pràctiques. La valoración de cadascuna es d'1'5 punts (3 punts en total). Aquestes proves constaran de preguntes teòriques o exercicis sobre temes ja estudiats. 

Per a superar l'assignatura, en primera i segona convocatoria, és necessari obtenir almenys 5 punts, sumant la puntuació obtinguda en l'examen escrit i les dues proves pràctiques. D'aquests 5 punts, almenys 3'5 punts hauran de correspondre a l'examen escrit. Els alumnes que no facen les proves pràctiques podran obtenir com a màxim 7 punts en l'assignatura (corresponents a l'examen escrit), necessitant un mínim de 5 punts per a superar l'assignatura. 

L'alumne que es presente a  l'examen escrit es considerarà com presentat.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16