SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

PU0912 - Ètica i Deontologia Professional (Ètica)

Curs 2 - Semestre 1

Temari

Temari

Temari de l'assignatura (teoricopràctic)

A continuació s'exposen les línies generals del programa d'assignatura, el qual està subjecte a possibles canvis en funció de les característiques del grup d'estudiants i estudiantes que la cursen i de l'evolució de la realitat de l'àmbit publicitari.

BLOC I. LA PERSPECTIVA ÈTICA

1. Conceptes bàsics d'ètica

2. Ètica discursiva

BLOC II. ÈTICA DE LA PUBLICITAT

3. Ètica de la comunicació comercial

4. L'activitat publicitària

5. Neuromàrqueting

6. Ètica del consum

BLOC III. L'ÈTICA EN LA COMUNICACIÓ CORPORATIVA

7. Autoregulació

8. L'empresa ètica

9. La gestió de la confiança

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16