SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRP531 - Treball de Final de Màster (E-Learning Itinerari Professional)

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Memoria

80%

Presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster

20%

Criteris de superació

- El treball serà defensat de manera presencial, o virtual, davant d'un tribunal compost per tres membres doctors designats per la Comissió de Coordinació Acadèmica del MCAD. Dit Tribunal avaluarà i qualificarà la Tesi.

- L'estudiant pujarà un exemplar del Treball Final de Màster a la carpeta de l'assignatura en el EVAI de l'IIDL / UJI amb una antelació mínima de 15 dies. En aquest moment es considerarà presentat oficialment.

Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16