SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

memòria

60%

proves d'avaluació

30%

Activitats i pràctiques dirigides en l'aula

10%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura el / la alumne / a ha d'obtenir:

    1.5 sobre 3 punts en l'examen,
    0.5 punts sobre 1 punt en les activitats i pràctiques dirigides en aula i,
    3 sobre 6 punts en el treball autònom.

La PARTICIPACIÓ EN ELS FÒRUMS DE DISCUSSIÓ ÉS OBLIGATÒRIA I VINCULANT, i no es considerarà com a superada l'assignatura si, almenys, el / la alumne / a no ha obtingut un 0,5 en aquesta part. Al mateix temps perquè es consideri que ha tingut lloc la participació activa en el fòrum no es pot limitar a expressar la pròpia opinió sinó que hauran de recollir el debatut per les altres persones que han pres part en la discussió. Les participacions es valoraran des de l'inici de l'assignatura.

Es considerarà que el / la alumne / a s'ha presentat a una convocatòria quan realitze l'examen o present l'activitat del treball autònom.
Article 11 (Normativa d'Avaluació).- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16