SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Avaluació "on line"

50%

Avaluació presencial

50%

Criteris de superació

L'avaluació d'aquest Mòdul es farà de forma mixta: presencial i “on line”.

• L'avaluació presencial consisteix en un examen que es realitzarà en qualsevol dels Centres Associats de la UNED. Aquesta avaluació constituirà el 50 per cent de la qualificació final del Mòdul.

· En l'avaluació “on line”, la participació en les activitats individuals o grupales que es plantegin en els fòrums del mòdul, tals com l'actitud per contrastar la informació a través dels enllaços facilitats, l'actitud per discutir i debatre en els fòrums o la capacitat per criticar i debatre a través de la lectura, entre uns altres, constituirà el 50 per cent restant de la qualificació final. Al llarg dels blocs temàtics es presenten dos tipus d'activitats: obligatòries i complementàries

 - Les activitats obligatòries (3). El valor màxim de cada activitat estarà definit en funció dels crèdits assignats a cada bloc.

- Les activitats complementàries, propostes en els blocs temàtics 3, 4 i 5, són exercicis, lectures recomanades i videos temàtics NO AVALUABLES. Aprofundir sobre alguns dels aspectes tractats en els temes, és l'objectiu d'aquest tipus de propostes. Per tant, les activitats complementàries són voluntàries i no avaluables

L'alumne ha d'obtenir una nota mínima de 3 (sobre 10) en la qualificació de l'examen perquè pugui ser sumada a les qualificacions obtingudes en les activitats que componen el Mòdul. Considerant aquest requisit, la nota mínima global exigida en aquest Mòdul per ser superat és de 5.
 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16