SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBQ028 - Art i Feminismes: Teoria i Praxi. La Qüestió de la Ciutadania

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Criteris de superació

L'avaluació es plantejarà la següent manera: després de la lectura dels materials per part de l'alumnat, la professora plantejarà grups de qüestions a què l'estudiantat haurà de respondre elaborant un discurs propi a través de les dades que se li ha proporcionat. Un cop finalitzada l'assignatura, l'alumnat ha de remetre a la professora, en un document únic, les seves intervencions al fòrum. Considerarem que s'ha superat l'assignatura quan les respostes a les preguntes proposades estiguin argumentades críticament, i no és un resum dels materials proporcionats per la professora. Igualment tindrem en compte la interacció amb el professorat i resta d'alumnat, ja que en un màster d'aquest tipus també s'ha d'afavorir la comunicació i el debat interpersonal. L'alumnat es considerarà com presentat quan hagi remès al professorat el document citat en el primer dels paràgrafs. La nota que se li requereix per superar l'assignatura és de 5 sobre 10.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16