SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Criteris de superació

A. L’estudiantat haurà de traure un mínim de 5 sobre 10 en cadascuna de les parts que està dividida l'avaluació (Fòrum i Dossier de reflexió crítica).
Considerarem que s'ha superat l'assignatura quan les respostes a les preguntes proposades estiguen argumentades críticament, no sent un resum dels materials proporcionats pel professor. Igualment tindrem en compte la interacció amb el professorat i resta d'alumnat, doncs en un màster d'aquest tipus també ha d'afavorir-se la comunicació i el debat interpersonal.
L'alumnat es considerarà com presentat quan haja remès al professorat el document citat en el primer dels paràgrafs. La nota que se li requereix per a superar l'assignatura és de 5 sobre 10, tal com s'ha indicat anteriorment.

B. Les parts en què es divideix l'avaluació són:

1. Participació en el fòrum de l'assignatura.

2. Presentació de dossier de reflexió crítica.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16