SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Professorat

Dep. d'Educació i Didàctiques Específiques

Cabedo Mas, Alberto

Professor Titular d'Universitat

Porta Navarro, María Amparo

Professora Titular d'Universitat

Vernia Carrasco, Ana Mercedes

Professora Ajudanta Doctora Tipus II

Dep. de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura

Ferrández Berrueco, María Reina

Professora Titular d'Universitat

Valdeolivas Novella, María Gracia

Professora Associada Laboral

Professorat extern

Agut Font, María Isabel

Doctor o doctora: No

Berbis López, Miguel Angel

Empresa: Conservatorio Superior "Salvador Seguí" de Castellón

Doctor o doctora: No

Càrrec: Catedràtic Interí al Conservatori de Castelló

 • Mostra la biografia
  • - Descripció de la situació (categoria) professional Catedràtic interí - Descripció breu del perfil investigador Investiga al voltant de les noves tecnologies aplicades a la creació musical i a la música electroacústica. DEA por la UPV amb la investigació “el so com a font de material en la composició instrumental, anàlisi i representació amb un entorn de composició assistida per ordinador”. Conferència; “interactivitat entre música instrumental i música electrònica a través del gest corporal i el gest instrumental” - Descripció del perfil docent Des del curs 2005-2006 ha estat impartint classes de la matèria de composició i tecnologia musical al Conservatori Superior de Música de Castelló. Ha impartit classes d’assignatures tan diverses com; composició, orquestració, música contemporània, informàtica musical, tecnologies aplicades, tecnologia i acústica, composició electroacústica i composició per a mitjans audiovisuals. Des del curs 2014-2015 ha impartit també l’assignatura; laboratori d’interpretació, que forma part del currículum del màster en interpretació que oferta el C.S.M de Castelló. - Aspectes relatius a activitats professionals Com a compositor, té un catàleg d'obres especialitzades en noves tecnologies aplicades a la música actual interpretades en festivals internacionals com ara el Festival Carmelo Bernaola de Vitòria-Gasteiz, el Festival Opus 13.3 de Bordeus, el Projecte Rafel Festival de València, el 34è Encontre Internacional de Compositors de la Fundació ACA, la 2a edició del festival ME_MMIX (Festival de música electrònica, mixta i vídeo projecció) de Palma, el XXXVII festival Ensems i el IX festival Forum Wallis de Suïssa, entre d'altres. És director artístic de l'Ensemble d'Arts des de la seua creació, així com impulsor de la creació del Festival Internacional "Projecte Rafel Festival" del qual també és director artístic.

Gomis Corell, Joan Carles

Empresa: Conservatorio Superior "Salvador Seguí" de Castellón

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • - Descripció de la situació (categoria) professional Catedràtic d’Història de la Música, Conservatori Superior de Música “Salvador Seguí” de Castelló, Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la CV - Descripció breu del perfil investigador ¿ Música i arquitectura en la teoria arquitectònica del Renaixement Gomis Corell, J. C. (2014), La harmonía musical en la teoría arquitectónica de Leon Battista Alberti, ProQuest LLC, UMI U607529 ––––– (2010): “El valor de l’orde. L’harmonía musical, model de mesures i proporcions en la teoria arquitectònica de Leon Battista Alberti. Principis generals”, I Congrés Internacional investigació en música. Llibre d’actes, València, Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la CV, pp. 64-67 ––––– (2008): “Las razones numéricas de la harmonía musical en la arquitectura del renacimiento ¿tradición, recuperación o invención?”, Saitabi. Revista de la Facultat de Geografia i Història, nº 58, pp. 109-127 ––––– (2007): “Arquitectura i música en Vitruvi. L’harmonia musical al De architectura libri decem”, Ars Longa. Cuadernos de Arte, nº. 16, pp. 13-21 ––––– (2005-06): “Arquitectura i música en Leon Battista Alberti. Principis de teoria de la música al De re aedificatoria”, Ars Longa. Cuadernos de Arte, nº 14-15, pp. 89-115 ¿ Música i poesia de tradició trobadoresca a València Gomis Corell, J. C. (2008), Els goigs del Crist de la Jonquera de Xilxes. Estudi musicològic, transcripció i edició, Xilxes, Ajuntament de Xilxes ––––– (2015): “Corroborar llegendes, invocar imatges, renovar la memòria i presentar models. El valor dels goigs en la religiositat valenciana durant la Contrareforma”, SCRIPTA. Revista internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna/ International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, nº 5, pp. 139-158 ––––– (2013): “Música, poesia i imatge al servei de la religiositat. Els goigs en la tradició cultural valenciana”, SCRIPTA. Revista internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna/ International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture, nº. 1, pp. 219-239 ––––– (2013): “Docere et delectare: “Poesia, música i imatge devocionals en defensa de la religiostat contrareformista al darrer barroc valencià”, eHumanista/IVITRA. Literatura, Llengua i Cultura de la Corona d’Aragó / Literature, Language and Culture of the Crown of Aragon, nº 3, pp. 258-271 ¿ L’associacionisme burgés en l’origen de les bandes de música civils valencianes Arnau Grau, E., Gomis Corell, J. C. (2010), Música i cultura a Tavernes de la Valldigna. La banda de música en la seua història, Tavernes de la Valldigna, Mancomunitat de la Valldigna Gomis Corell, J. C. (2014): “El patrimoni musical de la Ribera. Un necessari reconeixement des del seu coneixement i valoració”, en López Andrada, R. (ed.), Actes de la XV Assemblea d’Història de la Ribera. Volum monogràfic: la música a la Ribera del Xúquer, Benimodo, Ajuntament de Benimodo, pp. 23-41 - Descripció del perfil docent (tipus i qualitat de docència) Catedràtic d’Història de la música; imparteix al Conservatori Superior “Salvador Seguí” de Castelló les assignatures d’Història de la música, Estètica de la música i Metodologia de la investigació musical del Títol Superior de Música. També imparteix docència al Màster en Ensenyances Artístiques d’Interpretació Musical i Investigació Aplicada del mateix conservatori, de Teoria de la interpretació musical i de Metodologia de la investigació

Herrera Torres, Lucía

Universitat: Universidad de Granada

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • - Descripció de la situació (categoria) professional Profesora Titular de Universidad del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada (España). Trabaja en la Facultad de Educación y Humanidades del Campus Universitario de Melilla. - Descripció breu del perfil investigador (principals línies o línia, aportacions,...) Obtuvo el tercer Premio Nacional de Investigación Educativa 2004, concedido por el Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del Ministerio de Educación y Ciencia. Ha participado activamente en diferentes proyectos de investigación I+D+i, grupos de investigación y proyectos internacionales (Comenius y Alfa, por ejemplo). Cuenta con publicaciones científicas indexadas en diferentes revistas de reconocido prestigio tanto nacionales como extranjeras (SSCI, A&HCI, SCOPUS, DICE, IN-RECS, PSYCLIT, PSYCINFO, PSICODOC, ISOC o LATINDEX, entre otros). Entre sus principales áreas de investigación se encuentran la Educación Superior (estrategias de aprendizaje del alumnado universitario, procesos de mentorización del profesorado novel, innovación en tutorías), Psicología Positiva, Inteligencia Emocional, Diversidad cultural, Psicología de la Música, etc. Además, cuenta con la publicación de libros y capítulos de libro de una calidad avalada dentro del área de Ciencias Sociales. Ha dirigidos diversas tesis doctorales internacionales, trabajos fin de máster y trabajos de investigación tutelada. - Descripció del perfil docent (tipus i qualitat de docència) En 2010 la universidad de Granada le otorgó un Premio a la Excelencia Docente, dentro del área de Ciencias Sociales y Jurídicas, en la categoría antigüedad docente menor de 25 años. Ha participado en diferentes programas de doctorado tanto en España como en el extranjero (Cuba, México y El Salvador), cursos de experto y máster. Ha sido docente en las diferentes diplomaturas de Magisterio, en la licenciatura de Psicopedagogía y los Grados en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Social. - Aspectes relatius a activitats professionals (si hi ha) Responsable del Grupo de Investigación de la Junta de Andalucía Desarrollo, Educación, Diversidad y Cultural: Análisis Interdisciplinar -DEDiCA (HUM-742) y coordinadora del Programa de Doctorado Investigación e Innovación Educativa en la Educación Superior, desarrollado en la Universidad de El Salvador. Miembro de la Asociación Española de Psicología de la Música y de la Interpretación Musical (AEPMIM). - Altres aspectes que es vulguin destacar Ha realizado estancias académicas en Europa (Italia, Portugal, Francia, Bélgica, Austria, Rumanía), América (México, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela) y Asia (Tailandia).

Hervás Zafra, Blanca

Empresa: Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón

Doctor o doctora: No

 • Mostra la biografia
  • - Descripción de la situación (categoría) profesional : Cuerpo de Catedráticos de Música y artes escénicas (funcionaria en prácticas): Catedrática de Pedagogía Musical en el Conservatorio Superior de Música Salvador Seguí de Castellón. - Descripción breve del perfil investigador (principales líneas o línea, aportaciones,...): • Máster en Música, especialidad Didáctica de la Música, en la Universitat Politècnica de València. • Máster de formación del profesorado de Secundaria. Líneas de investigación: - Nuevas tecnologías como mediadores del aprendizaje en educación musical: aplicación pedagógica del sistema tecnológico Soundcool creado por la Universitat Politècnica de València. - Formación del profesorado en TICS: competencia digital del profesorado de música del S. XXI. - Descripción del perfil docente (tipo y calidad de docencia): Título Superior de Música en las especialidades de Pedagogía e Interpretación (Fagot) en el Conservatorio Superior de Música de Granada. Tipo de docencia: De acuerdo con los principios pedagógicos del EEES, se fomentan situaciones de aprendizaje en el aula que favorecen una oportunidad para la construcción del conocimiento por parte del alumnado como protagonista. Se desarrollan actividades en las que se potencia el trabajo colaborativo, la capacidad investigativa, el aprendizaje autónomo y el uso y aplicación pedagógica de las TIC mediante una metodologia docente operativo-participativa, abierta y flexible. - Aspectos relativos a actividades profesionales: Anteriormente ha trabajado como profesora de iniciación musical, lenguaje musical y fagot en diversas escuelas de música en municipios de Valencia y Granada y como profesora de Música de Secundaria en el Complejo Educativo Mas Camarena de Valencia. Además ha trabajado como fagot solista en la Banda Municipal de Motril (Granada) y ha colaborado como fagotista y contrafagotista en diversas agrupaciones orquestales entre las que destacan la Haydn-Orchester de Dresden (Alemania) y la Joven Orquesta Sinfónica de Granada (JOSG). Actualmente es miembro de la Agrupación Musical L´Amistat de Quart de Poblet (Valencia): fagotista en orquesta y banda. - Otros aspectos que se quieran destacar: Además también posee la titulación de Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Química Industrial.

Lorenzo Quiles, Oswaldo

Universitat: Universidad de Granada

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • - Descripció de la situació (categoria) professional Profesor Contratado Doctor (acreditado para profesor titular de universidad). Universidad de Granada. Facultad de Educación y Humanidades de Melilla. - Descripció breu del perfil investigador (principals línies o línia, aportacions,...) Premio extraordinario en ciencias de la educación por la UNED. Tercer premio nacional de investigación educativa 2004, MEC-CIDE. Director de 14 tesis doctorales de doctorado internacional y europeo de alumnos de Brasil, Puerto Rico, Colombia, Rumanía y España. Cuenta con 70 artículos de investigación en diferentes revistas indexadas en bases de datos como JCR, SSCI, AHCI, SCOPUS, DICE, PSYCLIT, PSYCINFO, etc. 2 sexenios de investigación CNEAI. Ponente en congresos en países de Europa, América, África y Asia. Participante en 38 proyectos nacionales e Internacionales, I+D+I Plan Nacional, AECID y UE (Comenius y Alfa). Líneas de investigación: Investigación en educación musical; Evaluación psicopedagógica de la educación musical en educación primaria y secundaria; Análisis de programas formativos en educación musical. Análisis de producción científica en educación musical. - Descripció del perfil docent (tipus i qualitat de docència) Cuatro quinquenios docentes como PDI a tiempo completo en la Universidad de Granada. Ha impartido más de 40 materias diferentes de carácter troncal, obligatorio y optativas de las titulaciones de Grado de Maestro Educación Primaria, Diplomatura de Maestro, programas de doctorado nacionales y extranjeros. Las evaluaciones realizadas sobre su docencia han superado la puntuación media del profesorado de su universidad (93,39 sobre una calificación máxima de 100). Participación en 22 proyectos de innovación docente dirigidos a la mejora de la docencia en la Educación Superior, coordinación de varios proyectos internacionales de innovación en tutorías dirigidos al alumnado de diferentes titulaciones, en República Dominicana y Tailandia. Participación en planes de mejora de titulación y comités internos de evaluación. Ha realizado 14 estancias docentes en 8 países diferentes de Europa, América y Asia, a través de diversas ayudas obtenidas en concurrencia competitiva. - Aspectes relatius a activitats professionals (si hi ha) - Altres aspectes que es vulguin destacar Amplia participación activa en órganos de gestión universitaria: Claustro universitario, Junta de Personal Docente e Investigador, Junta de Dirección de Departamento, Vicedecano de Investigación, Posgrado y Programas Internacionales, Vicedecano de Estudiantes y Extensión Universitaria y Secretario de Facultad. Ha sido Director y Coordinador de cursos de Experto, Máster propio y Programas de Doctorado nacionales e internacionales, financiados por la AECI/AECID y la AACI, en España, México y El Salvador.

McCarthy , Cameron Rusell

Doctor o doctora: No

Mínguez Bargues, Raquel

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • Raquel Mínguez Bargues: -Licenciatura en Geografía e Historia (especialidad Hª del Arte), en la Universidad Literaria de Valencia -Diploma de Estudios Avanzados (DEA), por la Universidad Politécnica de Valencia. -Doctora en Comunicación,por la Universidad Literaria de Valencia -Curso de Adaptación Pedagógica en la especialidad de Historia (CAP) -Título de Profesora Superior de Piano por el Conservatorio Superior de Música de Valencia -Título de Profesora Superior de Solfeo, teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento por el Conservatorio Superior de Música de Valencia -Título de profesora Superior de Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación por el Conservatorio Superior de música de Valencia -Título de Profesora Superior de Dirección de Coros por el Conservatorio Superior de Música de Valencia -Título de Profesora de Órgano por el Conservatorio Profesional de Música de Valencia -Cuatro cursos de Danza Clásica en el Conservatorio de música de Valencia

Rodrigues , Iramar Eustachio

Doctor o doctora: No

Valdivia , Angharad N.

Universitat: University of Illinois at Champaign-Urbana

Doctor o doctora: Sí

 • Mostra la biografia
  • http://www.lls.illinois.edu/people/valdivia
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16