SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBM019 - Factors Biopsicosocials de les Conductes Addictives

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

La superació de l'assignatura suposarà l'obtenció d'un 50% de la qualificació en cadascuna de les proves d'avaluació.

La nota final de l'assignatura s'obtindrà per la suma ponderada qualificacions obtingudes en cadascuna de les proves, sempre que cadascuna d'elles haja sigut superada. En el cas en què un alumne no supere alguna de les proves es requerirà que la repetisca per a la seua recuperació. La participació en qualsevol de la proves per a cada convocatòria suposarà que l'alumne s'ha presentat a la mateixa.

Respecte a la realització fraudulenta de proves d’avaluació:

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16